Lidmaatschap en contributie

De regels over het lidmaatschap en contributie van ZPC de Rog


Inschrijven
U kunt zich inschrijven als lid door het invullen van het inschrijfformulier. Wanneer u het formulier heeft ingevuld ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.

Automatische incasso
Door uw inschrijving als lid machtigt u de vereniging om de contributie te innen via automatische incasso. Deze contributieinning is elke maand. U behoudt het recht om binnen 30 dagen een onterechte afschrijving ongedaan te maken.

Lidmaatschap opzeggen
De opzegtermijn van het lidmaatschap is 1 kalendermaand. Het lidmaatschap kan worden opgezegd via het online ledenportaal van de website (snelste en de gemakkelijkste methode) of door een mail te sturen naar de ledenadministratie (ledenadministratie@zpcderog.nl). Vermeld hierbij de naam, de geboortedatum en de afdeling waarin u of uw kind zwemt. Zonder deze gegevens kan de opzeggen niet worden verwerkt!

Contributie
 
De contributie betreft een maandcontributie, de inning ervan geschiedt maandelijks via automatische incasso. De hoogte van het contributiebedrag is afhankelijk van de afdeling waarin het lid deelneemt. Een overzicht van de verschillende bedragen is hieronder weergegeven. Een nieuw lid betaald daarnaast eenmalig € 12,50 aan inschrijvingskosten. De contributie loopt door in de zomerperiode! Dit is besloten in de ALV van 2014.
De basiscontributie bestaat uit 1 training zonder wedstrijden.
Wanneer men deelneemt aan wedstrijden betaalt men ook de KNZB wedstrijdbijdrage. Dit bedrag wordt verdeeld over de 12 maanden in het jaar. Ook als u non-actief lid bent (maar wel wedstrijden hebt gezwommen) wordt dit bedrag voor 1 kalenderjaar geïnd.

Contributie kan met 6 maximaal 6 (zes) maanden terugwerkende kracht worden herberekend na dagtekening van de factuur. Concreet betekent dit dat de teveel betaalde contributie van maximaal 6 maanden teruggestort wordt en anderzijds met te weinig betaalde contributie. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle van de factuur.

Aanvullingen op de contributieregeling
Traint u meer dan 3 keer per week dan betaalt u maar voor 3 keer.
Kinderen van de Jeugdopleiding mogen 2 keer per week trainen voor het bedrag van 1 keer trainen.
Kinderen van de Jeugdopleiding betalen geen wedstrijdkosten. (Bovenstaande aanvulling is geldig voor: meisjes tot 13 jaar en jongens tot 12 jaar!)
 
Achterstand betalingen
Wanneer de betalingsachterstand meer dan 3 maanden bedraagt mag het lid niet meer zwemmen tot de verschuldigde contributie is betaald. U kan het verschuldigde bedrag altijd handmatig overmaken naar onze bankrekening o.v.v. de naam en het relatienummer. Deze is te vinden op de factuur. Het actuele overzicht van de betaalde en niet betaalde facturen is in te zien op ons ledenportaal via de website. Log hiervoor bovenaan op de website in en ga naar uw persoonlijke omgeving.

Bankrekeningnummer IBAN NR NL 76 INGB 0003 9523 72, Biccode INGBNL2A (t.n.v. Zwem- en poloclub De Rog)

Afdeling

Kosten per maand

Jeugdopleiding   

€20,25 per maand

Wedstrijdzwemmen

€20,25 per maand

Waterpolo

€20,525 per maand

Masters   

€20,25 per maand

Trimzwemmen

€18,25 per maand

Per extra training

€6,50 per maand

KNZB startgeld (enkel bij wedstrijden)
Dit is standaard voor 1 kalenderjaar.

€4,00 per maand

Medewerkers/vrijwilligers gevraagd
ZPC de Rog is een vereniging vóór en dóór de leden. Momenteel zijn er ruim 70 vrijwilligers op allerlei gebied actief binnen onze vereniging, door de groei van de vereniging zijn we op zoek naar versterking. Meld je aan.

Statuten
Zoals elke vereniging beschikt ook ZPC de Rog over statuten. Deze zijn ter inzage verkrijgbaar bij het bestuur van de vereniging.